راه های ارتباط با ما:

 
  • دانشگاه علمی کاربردی جامع یزد

  • مرکز علمی کاربردی اردکان

  • شرکت شهرک ها

  • فرمانداری اردکان

 
                   تلفن : ۰۹۱۵۲۶۸۴۸۶۹
                  ایمیل : pooria.malekinejad@gmail.com
ایده شو 20

All Rights Reserved by IDEA20©