راه های ارتباط با ما:

 

دانشگاه علمی کاربردی جامع یزد

مرکز علمی کاربردی اردکان

شرکت شهرک ها

فرمانداری اردکان

 

 تلفن : ۰۹۱۵۲۶۸۴۸۶۹

ایمیل : pooria.malekinejad@gmail.com

 

ایده شو 20

All Rights Reserved by IDEA20©