با توجه به جلسات متعدد برگزار شده بین تیم مدیریت استارتاپ و همچنین منع قانونی درمورد ثبت گواهی اختراع برای تیم استارتاپ 

و  مشکلاتی اعم از سو استفاده و استفاده غیرمجاز از ایده ها که ممکن است رخ دهد ، ایده پردازان خود بایستی ایده یا ایده هایشان را

 در سایت ثبت اختراعات و مالکیت فکری ثبت نمایند.

این رویداد به عنوان مسابقه ای بین ایده ها و با هدف توسعه و  نواوری در سطح صنایع کنجدی  است؛ و صلاحیت امور حقوقی مرتبط با ایده ها را ندارد.

خواهشمند است  جهت ثبت ایده خود در سامانه ثبت اختراع و مالکیت فکری و معنوی اقدام نمائید و یا با مشاورین ثبت ایده در سرتاسر کشور مشورت فرمائید. 

 

ایده شو 20

All Rights Reserved by IDEA20©